logo

Sudoku online

Witam w serwisie sudoku.net.pl.
Zapraszamy do:
- generowania i rozwiązywania nieograniczonej liczby łamigłówek Sudoku o wybranym stopniu trudności (łatwe, średnie, trudne i bardzo trudne) i wielkości 4x4, 9x9 i 16x16. (sekcja Sudoku online).
- generowania drukowalnych arkuszy Sudoku w postaci plików PDF lub PNG (sekcja Sudoku do druku).
- sprawdzania i rozwiązywania łamigłówek Sudoku z innych źródeł (sekcja Rozwiązywacz sudoku).

Dodatkowo dla łamigłówek sudoku rozwiązywanych online istnieje możliwość wyświetlenia dostępnych do wpisania liczb dla każdego pola. Funkcja ta jest aktywowana poprzez przycisk Pokaż/ukryj możliwe opcje dla każdego pola i ułatwia rozwiązywanie trudnych sudoku oraz naukę rozwiązywania sudoku dla początkujących.

Darmowe sudoku

Wygenerowana losowo układanka Sudoku znajduje jest poniżej.

Aby automatycznie rozwiązać sudoku lub sprawdzić możliwych kandydatów dla każdego pola, kliknij odpowiedni przycisk poniżej.


Aby wygenerować kolejną układankę, użyj przycisku poniżej. Dostępne rozmiary to 4x4, 9x9 i 16x16, dostępne ustawienia stopnia trudności to: łatwy, średni, trudny i bardzo trudny.Aby zapisać powyższą łamigłówkę jako plik PDF lub PNG, użyj przycisków poniżej.Sudoku (数独 z japońskiego cyfry muszą być pojedyncze) to łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 (lub innych rozmiarów) w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3 (zwanych „blokami”) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9. Nasz serwis umożliwia również układanie wariantu łamigłówki o rozmiarach 4x4 i 16x16 pól.

Zasady przypominają kwadrat łaciński, wymyślony i badany przez średniowiecznych matematyków z terenów Arabii. W sudoku, w przeciwieństwie do kwadratu łacińskiego, cyfry nie mogą się powtarzać nie tylko w żadnym wierszu i kolumnie, ale także w małym bloku 3 × 3.

Sudoku zostało wynalezione przez Amerykanina Howarda Garnsa w 1979 r. i opublikowane pod nazwą „Number Place”. Łamigłówka w obecnej formie pojawiła się po raz pierwszy w Japonii w 1986 r., a międzynarodową sławę zyskała w 2005 r.

W latach 2004 i 2005 sudoku stało się niezwykle popularne w Wielkiej Brytanii dzięki publikacjom łamigłówki w tamtejszych gazetach. Modę na sudoku zapoczątkował „The Times” 12 grudnia 2004 roku. W Polsce sudoku (pod obecną nazwą) jako pierwszy opublikował tygodnik „Polityka” (15 czerwca 2005 r.), kolejne były „Angora”, „Przyjaciółka”, „Gazeta Wyborcza”, „Przegląd”, „Focus”. Gra ta jednak ukazywała się już wcześniej w polskiej prasie m.in. w „Wiedzy i Życiu” pod nazwą „Dziewięć na dziewięć”. Pierwsza polska strona o sudoku powstała w sierpniu 2005 r.

Odmiany sudoku:
· sudoku kinoku – jedyna odmiana sudoku, w której zachodzi interakcja między graczami. Gra przeznaczona jest dla 2, 3 lub 4 osób. Polem gry jest kwadratowa plansza składająca się z dziewięciu diagramów 9 × 9 (łącznie 729 pól).
· sudoku samurai składa się z pięciu kwadratów połączonych ze sobą w kształcie litery X.
· w sudoku diagonalnym cyfry nie mogą się powtarzać również po przekątnych kwadratu.
· sudoku trójwymiarowe, w kształcie kostki sześciennej o wymiarach 9 × 9 × 9.
· killer sudoku – początkowa plansza nie ma żadnych wpisanych cyfr, ale zamiast tego ma zaznaczone obszary obejmujące od 2 do 7 pól, dla których podana jest suma zawartych w nich cyfr.
· w sudoku magnetycznym niedozwolone jest stykanie się takich samych cyfr w rogach kwadratów.
· sudoku na większej planszy, z większą liczbą symboli (np. plansza 12 × 12 podzielona na prostokąty 3 × 4 i 12 różnych symboli do rozmieszczenia, plansza 16 × 16 podzielona na 16 kwadratów po 16 liczb do rozmieszczenia).
· sudoku nieregularne, zamiast 9-polowych kwadratów występują tu 9-polowe figury o nieregularnych kształtach.

W 2005 r. matematycy Bertram Felgenhauer z politechniki w Dreźnie oraz Frazer Jarvis z uniwersytetu w Sheffield udowodnili, że istnieje 6670903752021072936960 różnych poprawnych plansz sudoku (dla plansz 9 x 9). Po utożsamieniu wersji różniących się permutacją cyfr, wierszy lub kolumn oraz powstałych przez odbicia i obroty, pozostaje 5472730538 plansz. By rozwiązanie planszy było jednoznaczne, potrzeba mieć podanych minimum 17 cyfr w diagramie. Nie każdy układ 17 cyfr daje jednoznaczne rozwiązanie. Liczba znanych 17-cyfrowych plansz sudoku dających jednoznaczne rozwiązanie to 49151.